mércores, 13 de xaneiro de 2021

TRABALLANDO OS SECTORES ECONÓMICOS

                                        AROUSA CHEF TOTAL


(as imaxes que aparecen son todas de Pixabay)
1. DESCRICIÓN DO TRABALLO

En que consiste?

Deberedes preparar unha estupenda comida para catro comensais. Constará de entrante, prato principal e algunha delicia de sobremesa. Acompañado das bebidas axeitadas. Deberá presentarse, cando se remate, ao resto da clase.  

                                                                                                                                                                                    

Teredes un orzamento inicial de 400 euros, que poderedes   aumentar ou perder segundo avance a avaliación. Con este orzamento deberedes comprar absolutamente todo o necesario para que teña lugar ese evento (materias primas, é dicir, ingredientes para elaborar os alimentos, utensilios para cociñar, aluguer da cociña e do comedor, presentación da mesa: vaixela, manteis, decoración...). Que se traballará?

1   As materias primas para elaborar as comidas permitirán estudar o SECTOR PRIMARIO, os obxectos que se precisen para a súa elaboración e a presentación e lugar do evento permitirá traballar o SECTOR SECUNDARIO. O transporte dos produtos, la publicidade do evento... será o xeito de estudar o SECTOR TERCIARIO.

Como se traballará?

A idea é que sexa por grupos, pero con traballo individual (polo tema da pandemia), o grupo irá elixindo as mellores ideas que presentaredes para o “concurso final”. Poderedes facer grupos de 2, 3 ou 4.

Como se poden conseguir máis cartos?

 Todas as tarefas que se pagan serán premiadas con cartos sempre que se fagan e estean ben, así como tamén reportará cartos saber contestar preguntas na aula e as notas dos exames.

Quitaranse cartos cando non se fagan as tarefas ou estean mal, incluso se se suspenden os exames.

Con eses cartos deberedes mercar todo o que precisedes.

Que se avaliará e como?

Todas as tarefas que se vaian facendo para chegar a ese "concurso final" e as que vaian servindo para ir aprendendo sobre os sectores, e tamén haberá exames. As notas serán individuais, pero "os cartos" que se vaian dando ou quitando, serán para o grupo.

Para todas as tarefas relacionadas coa elaboración dos pratos a concurso levarán rúbricas, que estarán na aula virtual.

A presentación final será avaliada tamén pola clase. Deberá saír un equipo gañador.2. INTRODUCIÓN

Para ir "abrindo boca"


Teredes este nivel?

 

Poderíades probar algún destes pratos?


Reflexionamos 
- Cal dos pratos vistos no vídeo che resultou máis apetecible? Por que?
- Cal foi o que menos? Por que?
- Nunca comiches algo sen saber exactamente de que estaba feito?
- Por que cres que hai persoas que comen estes alimentos?
- Que foi o máis "exótico" que comiches na túa vida?
Observa as dúas imaxes que aparecen a continuación:


- Cres que esta comida pode parecer bastante desagradable a persoas doutros lugares do mundo? Por que?
- E a ti, paréceche desagrable? Non comes calamares polo seu aspecto?

Antes de comezar:
- Cal é a comida que máis che gusta?
- Sabes cales son os seus ingredientes?
- Sabes onde se cultivan, crían ou pescan?
- En que industria se transforman?
- Como chegan eses produtos ata o lugar onde os mercades?
- A onde ides  mercalos?
- Que enerxía empregades para cociñalos? De onde vén?
- Cantas persoas tiveron que intervir en todo este proceso? De cantos países?


Cantas das preguntas anteriores serías capaz de responder sen buscar información?


Reflexionamos:
- Cantos tipos diferentes de alimentos e combinacións de alimentos serías capaz de imaxinar?
- Poderías comer calquera alimento que che apetecese? Por que?

Os seres humanos somos insaciables, sempre estamos querendo máis (do que sexa), pero os recursos non son inagotables. É dicir, os nosos desexos e necesidades son ilimitados pero os recursos para saciar eses desexos e necesidades son limitados.


Tarefa 1
 Despois de ver o vídeo, respondede no voso caderno.

1.  Que pasou o 1 de agosto, segundo a información que aparece no vídeo?
2.  Por que sucedeu?
3.  Cantos recursos necesitamos producir para cubrir as necesidades humanas actuais?
4. Que consecuencias está tendo isto?
5. A principios dos anos 70, cando se esgotaban os recursos previstos para o ano?
6. Por que se está consumindo tantos recursos?
7. Que cres que podemos facer?
8. Que é a pegada ecolóxica?

Aquí podedes atopar información sobre a pegada ecolóxica3. PREPARANDO O MENÚ

Agora chega o momento de decidir cales van a ser os vosos menús. Tedes que decidir un entrante, un prato principal (debe ter carne ou peixe) e algo para a sobremesa. Para catro comensais.


Tarefa 2

1. Cada persoa debe elixir o seu menú. Debe figurar o nome do prato, os ingredientes (aquí aínda non se precisan cantidades) e as bebidas. 
2. O equipo debe decidir os 3 pratos e as bebidas que van presentar ao "concurso".
3. Debedes repartir o traballo, é dicir, quen se vai encargar de cada prato. 
4. Facer por escrito a defensa da vosa elección, é dicir, os motivos que vos levaron a elixir esa comida e por que credes que poderedes gañar o concurso.
A rúbrica está na aula virtual (rúbrica receitas)

LEMBRADE QUE AS IMAXES QUE USEDES DEBEN SER DE CREATIVE COMMONS OU CON LICENCIA PARA USALAS: aquí van páxinas para buscar

Tarefa 3

Ides facer a lista da compra para conseguir todo o que precisedes para a elaboración do menú.
1. Entrantes: nome do prato, lista de ingredientes (absolutamente todo o necesario, desde aceite, sal...), cantidades aproximadas (en gramos ou kg).
2. Prato principal: nome, lista de ingredientes, cantidades aproximadas
3. Sobremesa: nome, lista de ingredientes, cantidades aproximadas
4. Bebidas: nome, cantidades, para que prato.
5. Lembrade comprar todos os acompañantes, como por exemplo pan (tipos). 

Hai unha plantilla para facer esta tarefa na aula virtual (plantilla receita)

Unha vez feita a lista, ide de compras:
Para iso precisaredes facelo de xeito online (ou con folletos impresos), aquí tedes algúns enlaces: 

Froiz                                                   


Ou podedes buscar vos calquera outro.

Tarefa 4

Unha vez feita a compra debedes usar unha FOLLA DE CÁLCULO, ou facer vós a táboa, onde colocaredes, por prato, os ingredientes (coa cantidade), o prezo (do kg e da cantidade que vós merquedes). Debe verse tamén a suma total.
Hai unha plantilla para facer esta tarefa na aula virtual (plantilla custe de ingredientes)4. SABEMOS DE ONDE VÉN O QUE SE VAI COMER?


Ides aprender de onde proceden os ingredientes que necesitades para elaborar os vosos pratos. Ides facer o seu percorrido desde a súa orixe, o seu tratamento e a transformación na industria (se é o caso), como se transporta ata os supermercados onde os ides mercar. 

Antes deberemos ter información sobre o sector primario. Na aula virtual teredes a presentación que acompañará o que vén no voso libro de texto.

Tarefa 5

Ides escoller dous ingredientes de cada prato e ides facer ese percorrido empregando un mapa conceptual. Podedes facelo no voso caderno ou con esta aplicación https://bubbl.us/ (aquí tedes o seu titorial para saber empregalo, é moi fácil)Aquí tedes algúns enlaces para que vos axuden nesta tarefa, pero buscade tamén vós o que necesitedes.


A rúbrica está na aula virtual 

Reflexionamos:
Onde foron cultivados ou criados os vosos alimentos, en Europa ou noutro continente?
Canta poboación se adica ao sector primario en Europa? E en España? En Galicia?
A que se adican, en concreto?
É para autoconsumo ou para exportación?
A nosa política agraria, quen a decide?
Consumides produtos ecolóxicos? Que son? E transxénicos?

Tarefa 6Imos facer un pequeno debate despois de ver estes vídeos. Estes serán os pasos a seguir:
1. No voso caderno ides escribir 5 ideas a favor dos produtos transxénicos e 5 en contra. Pero deben ser ideas xurdidas dunha reflexión persoal despois de ter información.
2. A profesora dividirá a clase en dous bandos, uns irán a favor dos alimentos transxénicos e outros en contra.
3. A profesora irá dando a quenda de intervención a unha persoa, esta dará o seu argumento.
4. Nomearase a outra persoa do outro bando para que rebata esa tese.
5. O resto da clase estará en silencio e poderá ir tomando notas.
6. Todo o alumnado deberá dar o seu argumento e tamén ter rebatido, polo menos, un dos do bando contrario.
7. Os argumentos non se poderán repetir, aínda que sexan con outras palabras.

PARA INFORMARSE MÁIS:

domingo, 26 de febreiro de 2017

Novo continente?

Zelandia
Imaxe: El Periódico

Aquí hai máis información sobre a formación dos continenteshttps://tectoclub12.wikispaces.com/DERIVA+CONTINENTAL+(CONTINENTAL+DRIFT)

xoves, 18 de febreiro de 2016

Damos a volta ao mundo?
Coñeces os Estados Unidos?