domingo, 26 de febreiro de 2017

Novo continente?

Zelandia
Imaxe: El Periódico

Aquí hai máis información sobre a formación dos continenteshttps://tectoclub12.wikispaces.com/DERIVA+CONTINENTAL+(CONTINENTAL+DRIFT)

luns, 7 de novembro de 2016

Actividades económicasProxecto: Vou de compras

(seguindo o proxecto EDIA, REA para Xeografía e Historia. CeDec)
De onde vén o que teño na miña casa? Quen o fixo?

I. Introdución


Reflexionamos
a. Que entendes por Economía?

Vemos este vídeo


Volvede a contestar a pregunta de que é a Economía, seguides dicindo o mesmo ou matizáchedes algo a vosa opinión?

Como puidéchedes observar somos tan importantes para a economía como o son as empresas e o Estado. Isto é así porque:
 • consumimos produtos (naturais ou elaborados) que son creados, transportados e vendidos por persoas e empresas que dependen de nós para a súa existencia.
 • A familia na que vivimos gaña un salario que recibe dunha empresa ou unha persoa. Se teñen o seu propio negocio necesitan comprar e producir artículos que longo deberán vender.
 • Todas e todos pagamos impostos ao Estado para que este organice os servizos básicos do país. O Estado, ademais, tamén consome produtos.b. Que entendedes por necesidades e desexos?  É o mesmo necesidade que desexo? Cales tedes vós? Están todas cubertas? Por que?

c. Con que se farían esas "necesidades" ou "desexos" que tedes? Habería medios para fabricalos todos?II. Vede esta presentación sobre as actividades económicasA actividade económica de

Os factores de produción podedes atopalos na páxina 6 do libro de texto

Ides traballar esta información:
1. Ver esta presentación varias veces, de ser necesarios e nunha folla, que divideredes en dúas columnas, poñeredes aqueles conceptos que tedes claros nun lado e no outro os que non entendedes ben. Este debe ser un traballo individual.
2. Agora xuntarédemovos cos outros membros do equipo e entre todas e todos iredes aclarando esas dúbidas (poñelas por escrito, as aclaracións).
3. Cando xa se entenda todo pasades a respostar estas cuestións, no voso caderno:


  • Cales  son as actividades económicas?
  • Cales son os factores de produción?
  • Quen  son os axentes económicos?
  • Que  son a oferta e a demanda?
  • Que  actividades comprende o sector primario?
  • Que actividades comprende o sector secundario?
  • Que actividades comprende o sector terciario?


4. Agora debedes resumir e   presentar esta información aos demais, para iso faredes un cartaz dixital con SMORE e aquí tedes o  titorial sobre Smore. Despois os compañeiros e compañeiras poderán comentalos. Teredes a RÚBRICA PARA A CREACIÓN DUN CARTAZ, que vos achegarei a cada un. Logo subiredes á wiki unha captura de pantalla do cartaz e tamén a URL para poder velo.

Nós temos un papel moi importante na economía. Normalmente actuamos como consumidores e consumidoras: adquirimos ou empregamos produtos que outros crearon, transportaron e nos ofreceron... Para nós é tan natural consumir que seguramente nunca nos fixemos estas preguntas básicas:
 • Quen e como fabrican os produtos que consuminos?
 • Como chegan ata as tendas e os supermercados onde os mercamos?
 • Teñen os meus hábitos de consumo consecuencias negativas?
 • Necesitamos a miña familia e máis eu todo o que compramos?
 • Que lle acontece a con todo o que me sobra ou tiro ao lixo?
 • Todas as familias en todo o mundo compran o mesmo ca nós?
Pensemos se estamos preparados e preparadas para respostar estas preguntas ou aínda maís, para explicar (por escrito e oralmente) as nosas respostas. Analicemos se saberíamos onde atopar  información sobre todas esas cuestións...III. Comprando...

Hoxe en día, para nós, comprar é unha das actividades máis comúns e repetitivas que facemos. Mercamos en diferentes lugares: pequeno comercio, grandes almacéns, hipermercados, mercadillos, online... Pero eu vos pregunto, realmente necesitamos TODO o que compramos? Somos dos que cren que "sen compras non hai paraíso"?


Vexamos este vídeo:

Sen compras non hai paraíso


Vedes que comprar pode ter consecuencias moi negativas. Deberíamos preguntarnos:
- por que estamos sempre comprando?
- Que obxectos dos que compramos non necesitamos na realidade?
- Revisando o vídeo, que tipo de compra tradicional vos convence máis?
- Que alternativa, que non apareza no vídeo, propoñeríades vós?

Agora ides contestar estas preguntas por equipos, unha vez consensuadas as respotas ides subilas a un taboleiro dixital onde colocaredes post it. Para iso ides empregar esta ferramenta:

Lino. it


e aquí está un sinxelo titorial para saber traballar con el
QUE COMPRA A MIÑA FAMILIA?


Tareixa vive coa súa nai, que traballa nun supermercado, co pai, que é fontaneiro e está no paro dende hai un ano e só fai algún traballo de vez en cando e o seu irmán de 10 anos, Fiz.
Normalmente compran no supermercado e nas tendas máis próximas a súa casa. Só de vez en cando van a algunha grande superficie e non saen moito, debido a situación do pai.

 Poderíamos facer a lista da compra dunha familia así? Que produtos e de que marcas comprarían? De que gastos prescindirían?

Nesta tarefa imos investigar que compramos nas nosas casas e que hábitos de consumo temos.


Aínda que traballedes en equipos, cada un de vós debe traer información da súa casa. Logo compararedes e contrastaredes a información intentando buscar puntos en común.

Información que debedes traer de xeito individual:
- unha lista das compras semanais da vosa familia (sen nomear marcas, só facer distinción en se son marca blanca ou non)
- unha lista dos lugares e tipos de establecementos nos que compredes habitualmente.
- calcular os gastos que supoñen as compras familiares (debemos ter en conta non só o prezo dos produtos senón tamén outros costes como o desprazamento ao lugar de compra, por exemplo)
- outras compras ou gastos, menos frecuentes, pero necesarios: roupa, material escolar, enerxía... etc
- pensar que parte desos gastos son só vosos, ben porque os mercades vós ou a vosa familia para vós
- unha valoración de que produtos dos que mercamos son necesarios e cales non.

Coa información de todo o equipo debedes preparar unha presentación na que expliquedes en que gastan as vosas familias os cartos e analizar que gastos son imprescindibles. Recordade que hai que buscar puntos en común entre todas as familias do equipo.

A presentación hai que subila logo á wiki.
Podedes usar:
- unha folla de cálculo
- un folleto


- un informe escrito con imaxes
...
calquera outro que vos apeteza.

Teredes as rúbricas dos que elixades.

DE ONDE VÉN O QUE COMPRO

Ides investigar o proceso de produción do que compráchedes, para que non sexa moi extenso, reducide a lista a 5 produtos, ben diferenciados entre si.
Debedes buscar información sobre a orixe deses produtos. (Onde e por quen se producen, como é ese proceso e como chegan ata onde os compráchedes).
Con dita información debedes facer un mapa conceptual, para iso podedes usar a aplicacion  bubbl ou lucidchart, text2mindmap, wisemapping  ou ben calquera outra que coñezades para facer esta tarefa. Se decidides facer un mapa conceptual en papel, logo debedes sacarlle unha foto.
Debedes dicir a que actividade e sector económico pertence.
Noutro mapa conceptual ides facer o seguimento dun produto concreto (preferiblemente local), dende a súa orixe ata a vosa casa
Esquema do proceso


Tedes a rúbrica para avaliar este traballo na wiki e na aula virtual. Debedes subir esta tarefa á páxina da vosa wiki.

REFLEXIONAMOS

-Aprendimos de onde veñen algúns dos produtos que consumimos?
-Xa sabíamos isto ou houbo algo que nos sorprendeu?
-Saberíamos contestar de onde procede a enerxía eléctrica que chega a nosa casa? De que fonte de enerxía?
-E como está construído o noso móbil?

Imos traballar estas cuestións

Recibo da luz

1. Que empresa subministra a luz na miña casa?
2. De que fontes de enerxía a consegue?

Busca información:
1. Que é unha fonte de enerxía?
2. Como se clasifican?
3. Cales son as máis contaminantes e cales menos?
4. Fai un mapa onde aparezan os principais países produtores de enerxía
5. Fai un mapa onde aparezan os principais países consumidores de enerxía
6. Fai un mapa onde se atopen as principais zonas mineiras do mundo. [recordade que os mapas deben levar lendas para poder entendelos]
7. Hai algunha coincidencia? Que conclusión podes extraer da comparación deses dous mapas?
8. Fai un cadro coas principais enerxías alternativas e di un pro e unha contra de cada unha


Móbil


Xa sei como chega a luz á miña casa, agora vou coñecer algo sobre o meu "mellor amigo".

1. Se desfixeras o teu móbil, que partes atoparías?
2. Sabes onde se fai cada unha delas? Pois busca información
3. Algún dos seus elementos ou compoñentes provocou ou aínda
provoca algún conflito? (guerra, explotación infantil, abusos de todo tipo...). Infórmate sobre isto e dá a túa opinión.
4. De onde vén o teu teléfono?

Aquí tedes enlaces que vos poden axudar:
Enerxías renovables
Clasificación materias primas (minerais)
Outra clasificación materias primas
Esquema enerxía
Esquema enerxías
Esquema fontes de enerxía (libro)
Actividade interactiva sobre enerxías renovables: actividade interactiva
Información sobre móbiles: móbil
coltán
vídeo coltán
outro vídeo

TAREFA SOBRE O MÓBIL

Coa información que conseguíchedes sobre o voso móbil ides facer un pequeno cómic dixital, para iso podedes empregar esta ferramenta:  facer un cómic dixital. Despois enviades o enlace á wiki ou ao correo electrónico.  Alí tamén estará a rúbrica para avaliar un cómic dixital.


Actividade interactiva sobre a industriaAquí hai un enlace para practicar a INDUSTRIA

Se o enlace non funciona, copiade e pegade este: http://ares.cnice.mec.es/geografia/inicio.php

COMO CHEGAN OS PRODUTOS ATA MIN?

Recapitulamos:

Xa sabedes o que consumides habitualmente, que materias primas son necesarias e que tipo de industrias as transforman nos produtos que compramos. Agora imos ver como se comercializan, é dicir, que países venden e cales compran.

Reflexionamos:
Lemos o exemplo que vén no libro de texto, páxina 78 e comentamos esta información.
-  Que sabíamos e que non?
-  Que país credes que é o que máis vende no mundo?
-  Cal será o que máis compra?
-  Poden coincidir?Vemos este vídeo


Despois de velo facede un breve resumo e indicade que é o que máis vos chamou a atención.
Se tivésedes que facer a segunda parte deste vídeo, por onde seguiríades?

TAREFA

Despois de ver a seguinte presentación e de ler a información que tedes no libro de texto deberedes facer un esquema ou mapa conceptual sobre o comercio, onde deben aparecer respondidas estas cuestións:
- que é o comercio e a que sector de actividade económica pertence?
- clasificación con exemplos reais
- que é a balanza comercial?
- que compran e que venden os países máis ricos do mundo?
- e os máis pobres?
- que é un bloque comercial? Exemplos
- que outras actividades están englobadas dentro do sector terciario?

Podedes facer esta actividade empregando as ferramentas dixitais que xa coñecedes ou con algunha outra nova: text2mindmapbubbl popplet ... (se precisades mirade un titorial de uso). Subides despois á wiki. Alí xa tiñades rúbrica.


El sector servicios from Víctor Marín Navarro

A VER CANTO SABES?
Fai este test sobre o sector terciario
xoves, 18 de febreiro de 2016

Damos a volta ao mundo?
Coñeces os Estados Unidos?