luns, 13 de novembro de 2017

IMOS DE COMPRAS?

(seguindo unha parte o proxecto EDIA, REA para Xeografía e Historia. CeDec)Sei de onde veñen os obxectos que vexo? Sei onde e quen os fixo?


I. Introdución

Reflexionamos
a. Que entendes por Economía?
Vemos este vídeo:


Como puidéchedes observar somos tan importantes para a economía como o son as empresas e o Estado. Isto é así porque:
 • consumimos produtos (naturais ou elaborados) que son creados, transportados e vendidos por persoas e empresas que dependen de nós para a súa existencia.
 • A familia na que vivimos gaña un salario que recibe dunha empresa ou unha persoa. Se teñen o seu propio negocio necesitan comprar e producir artículos que longo deberán vender.
 • Todas e todos pagamos impostos ao Estado para que este organice os servizos básicos do país. O Estado, ademais, tamén consome produtos.

b. Que entendedes por necesidades e desexos?  É o mesmo necesidade que desexo? Cales tedes vós? Están todas cubertas? Por que?

c. Con que se farían esas "necesidades" ou "desexos" que tedes? Habería medios para fabricalos todos?

Tarefa 1
 Vede esta presentación sobre as actividades económicas


Os factores de produción podedes atopalos na páxina 6 do libro de texto

Ides traballar esta información:

1. Ver esta presentación varias veces, de ser necesario e nunha folla, que divideredes en dúas columnas, poñeredes aqueles conceptos que tedes claros nun lado e no outro os que non entendedes ben. Este debe ser un traballo individual.
2. Agora xuntarédesvos cos outros membros do equipo e entre todas e todos iredes aclarando esas dúbidas (poñelas por escrito, as aclaracións).
3. Cando xa se entenda todo pasades a respostar estas cuestións, no voso caderno:
  • Cales  son as actividades económicas?
  • Cales son os factores de produción?
  • Quen  son os axentes económicos?
  • Que  son a oferta e a demanda?
  • Que  actividades comprende o sector primario?
  • Que actividades comprende o sector secundario?
  • Que actividades comprende o sector terciario?
4. Agora debedes resumir e   presentar esta información aos demais, para iso faredes un cartaz dixital con SMORE e aquí tedes o  titorial sobre Smore. Despois os compañeiros e compañeiras poderán comentalos. Teredes as RÚBRICAS para a creación do cartaz e a do traballo en equipo na aula virtual. Logo subiredes ao blog unha captura de pantalla do cartaz e tamén a URL para poder velo.

II. A miña familia na economía

A Economía parece algo do que saben só os especialistas, pero forma parte da nosa vida diaria. Aínda que non sexamos conscientes, a economía non podería funcionar sen nós e a nosa familia, xa que nós somos AXENTES ECONÓMICOS. Mira como se explica neste vídeo:


Para a Economía somos tan importantes como as empresas ou o Estado. Isto é así porque nós, cada día, levamos a cabo tarefas que son decisivas para a marcha do sistema económico:
- Consumimos produtos (naturais ou elaborados) que son creados, transportados e vendidos por persoas e empresas que dependen de nós para a súa existencia.


- As nosas nais, pais, avoas, tíos, primas... traballan e gañan un salario que lles paga unha empresa ou unha persoa. Ou ben teñen a súa propia empresa ou negocio e necesitan comprar e producir produtos que logon venden.

- Todas e todos pagamos impostos ao Estado para que este organice os servizos básicos do país. o Estado tamén consome produtos.


Parécenos tan natural consumir que seguramente nunca nos fixemos estas preguntas:
- Quen e como se fabrican os produtos que consumimos?
- Como chegan ata as tendas e supermercados onde as mercamos?
- Teñen os meus hábitos de consumo consecuencias negativas?
- Necesitamos eu e a miña familia todo o que consumimos?
- Que ocorre con todo o que me sobra e tiro ao lixo?
- Todas as familias en todo o mundo mercan o mesmo ca miña?

Saberíamos respostar estas preguntas, e saberíamos onde buscar as respostas?

Intentaremos aprender como funciona a Economía e para iso faremos un produto final que poderá ser a creación dunha empresa (ou algunha outra que se vos ocurra).  Pero antes debemos realizar varias tarefas. Traballaremos con recursos variados, de xeito individual e en grupo. Todas serán avaliadas coas súas correspondentes rúbricas. O traballo sempre deberemos compartilo e para iso subirémolo ao blog. E debemos ter un minutiño para pararnos a reflexionar sobre o que estamos facendo, como, que problemas aparecen e como os podemos solucionar, para iso teremos que facer entradas no noso DIARIO DE APRENDIZAXE.

Ao iniciar este proxecto, debemos facernos algunhas preguntas:
- Que ideas creo que son as máis importantes que desenvolveremos durante este proxecto?
- Que espero aprender durante este proxecto de traballo?
- Existe algunha idea ou concepto que non entendo?

Dedicaremos dez ou quince minutos a reflexionar sobre estas preguntas e, posteriormente, faremos unha posta en común na aula.

III. Compramos, compramos...

Comprar es unha das actividades esenciais de calquera persoa. Pasamos moito tempo da nosa vida nos mercados, tendas, supermercados, centros comerciais, tendas online.... Porén, necesitamos todo o que compramos? Somos dos que cremos que, como se di no vídeo "sen compras non hai paraíso"


Como acabamos de ver, comprar pode ter consecuencias negativas. Preguntémonos: por que estamos continuamente comprando? Cales das cousas que compramos non son necesarias?

Visto o vídeo debemos decidir cal das alternativas que nos ofrece ás compras tradicionais nos convencen máis. Ocórresevos algunha outra proposta diferente ás que aparecen no vídeo?

Por equipos ides traballar estas ideas e responder na vosa libreta  para respostar cada pregunta:


- Cal é o tema central do vídeo (nunha soa frase)
- Que problemas ocasionan as compras nalgunhas persoas?
- Como consegue a publicidade incitarnos a comprar?
- Que propostas alternativas ao consumo masivo existen?
- Que ideas (ao menos dúas) se vos ocorren  para evitar os problemas co consumo

Tarefa 2
A lista da compra familiar

Imos averiguar que compran as nosas familias. Poñamos un exemplo dunha familia:
"Elena vive nunha familia composta pola súa nai, o seu pai e o seu irmán máis pequeno, de 10 anos. A súa nai traballa nun supermercado e o seu pais, que é fontaneiro, está no paro dende hai un ano e só traballa de cando en vez. 
Normalmente compran nun supermercado perto da súa casa e nas tendas dos arredores. De cando en vez acuden a algunha grande superficie e non soen saír moito debido á situación do pai. 
Seríades capaces de facer unha lista da compra dunha familia como esta? Que produtos e de que marcas comprarían? De que compras ou gastos prescindirían?"


mércores, 25 de outubro de 2017

ORGANIZACIÓN TERRITORIAL

TRABALLANDO COA ORGANIZACIÓN TERRITORIAL DE ESPAÑA

Botaremos a sorteo que rol terá cada equipo. Estas son as opcións:

A- Goberno do Estado
B- Parlamento do Estado
C- Poder Xudicial
D- Xunta de Galicia
E- Concello da Illa
F- Grupo de cidadáns.

Agás o grupo F, os demais deben respostar, previamente, a estas cuestións:

1. Cales son as miñas funcións
2. Como é a miña organización interna
3. Como conseguín chegar ata este posto

Mentras, o equipo F decidirá que cuestións ou problemas vai enviar a cada un dos equipos para que estes lles dean unha resposta. Deberán pasarllas por escrito.

Os equipos, coas respostas feitas e pasadas ao grupo de cidadáns, farán unha exposición pública destas solucións (deberán ir acompañadas dunha presentación). Rematadas estas exposicións, o grupo de cidadáns, que foi tomando notas mentras os grupos ían dando respostas ás súas peticións, pasará a contestar aos diferentes equipos, no sentido de se están conformes ou non co escoitado. Sempre con razoamentos que se axusten ao que estamos traballando. Tamén deberán acompañar a súa exposición cunha presentación.

Teredes rúbricas para todas as partes da tarefa.
Para facer as presentacións deberedes empregar EMAZE. Aquí tedes o seu titorial.


domingo, 26 de febreiro de 2017

Novo continente?

Zelandia
Imaxe: El Periódico

Aquí hai máis información sobre a formación dos continenteshttps://tectoclub12.wikispaces.com/DERIVA+CONTINENTAL+(CONTINENTAL+DRIFT)

xoves, 18 de febreiro de 2016

Damos a volta ao mundo?
Coñeces os Estados Unidos?