xoves, 21 de marzo de 2019

IMOS DE TURISMO

UNHA VIAXE INESQUECIBLE

Ides facer un pequeno traballo expositivo: levádenos de turismo
O traballo debe ter estes apartados:
- Lugar a visitar
- Medio de transporte, ou medios, que se empregarán
- En que tipo de turismo se engloba?
- Aspectos positivos deste tipo de turismo
- Aspectos negativos deste tipo de turismo
- Debemos ver eses lugares en imaxes ou vídeos que nos presentaredes.
- A rúbrica está na aula virtual